Skip links

SIGURNOST

Sigurnost internet kupovine

Kao i mnoge druge, Internet Trgovina primjenjuje SSL certifikat u cilju zaštite podataka u prenosu. Upotreba važećeg certifikata je ilustirana ikonicom katanca koji se nalazi u lijevom uglu adresnog polja vašeg internet preglednika, gdje je prikazana i web adresa Internet Trgovine. Ilustracija katanca može biti drugačija, zavisno o internet pregledniku kojeg koristite – npr. Chrome, Firefox, Edge, Safari ili drugi.

Banka prihvatilac sa kojom radimo primjenjuje sigurnosne standarde uključivo PCI i 3DS. Internet Trgovina na svojoj stranici ne prikuplja niti čuva brojeve kartica korisnika, i mi ih NIKADA nećemo tražiti od vas.

Korisnički račun na internet trgovini

Ukoliko ste registrirali svoj račun na Internet Trgovini, za potrebe pristupa povlaštenim informacijama na njoj, odnosno korisničkom računu na istoj, svakom korisniku se mogu pridružiti korisničko ime i pristupna šifra, zajednički nazvani “pristupni podaci”.

Unosom svojih pristupnih podataka na Internet Trgovini – korisnik pristupa personaliziranim informacijama i odabranim servisima Internet Trgovine.

Radi vlastite sigurnosti, korisnicima Internet Trgovine se savjetuje da barem jednom godišnje ažuriraju pristupnu šifru za istu, da šifra uvijek bude jedinstvena – odnosno da se ne koristi za pristup drugim internet sadržajima i korisničkim računima, te da bude dugačka i snažna (čine je slučajna kombinacija slova, znakova i brojeva).